Cảm biến METROL P11DDB-FULD, P11DMB, P11EDB, P11GDB, P11DDB-DULD

Cảm biến METROL P11DDB-FULD, P11DMB, P11EDB, P11GDB, P11DDB-DULD độ nhạy cao, được sử dụng rộng rãi để do đạc.

Thông tin sản phẩm: