CM2/CDM2B20-150/200/250/300Z/AZ SMC xilanh khí nén tròn

CM2/CDM2B20-150/200/250/300Z/AZ SMC xilanh khí nén tròn loại xilanh phổ biến 1 đầu tác động kép dạng tròn với 4 kích thước bore size 20, 25, 32, 40mm và hành trình từ 25~300mm.

CM2/CDM2B20-150/200/250/300Z/AZ SMC xi lanh với nhiều dạng đầu nối phù hợp với nhiều cơ cấu tự động hóa khác nhau.

Các mã sản phẩm: