CUJB10/CDUJB10-4/6/8/10/15/20/25/30D SMC xi lanh khí nén

CUJB10/CDUJB10-4/6/8/10/15/20/25/30D SMC xi lanh khí nén dòng CUJ dòng xilanh của hãng SMC Japan, kích thước bore size 4, 6, 8, 10 mm và hành trình từ 4~30mm

Các mã sản phẩm xilanh CUJB10/CDUJB10-4/6/8/10/15/20/25/30D SMC