CXSJM10/CXSJL10-10/20/30/40/50/75 SMC xilanh khí nén dual rod

CXSJM10/CXSJL10-10/20/30/40/50/75 SMC xilanh khí nén dual rod được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, với bore size 10mm, hành trình xilanh từ 10~75mm, phù hợp với các cơ cấu nhỏ trong không gian hẹp, được ứng dụng trong công nghiệp tự động hóa.

Các mã sản phẩm CXSJM10/CXSJL10-10/20/30/40/50/75 SMC: