CXSJM6/CXSJL6-10/20/30/40/50 SMC xilanh khí nén dual rod

CXSJM6/CXSJL6-10/20/30/40/50 SMC xilanh khí nén dual rod được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, với bore size 6mm, hành trình xilanh từ 10~50mm, phù hợp với các cơ cấu nhỏ trong không gian hẹp, được ứng dụng trong công nghiệp tự động hóa.

Các mã sản phẩm CXSJM6/CXSJL6-10/20/30/40/50 SMC: