KQ2, KQ2H, KQ2S, KQ2L Fitting SMC, đầu nối khí SMC