MBB/MDBB32/40/50/63/80/100/125Z SMC xilanh khí nén

MBB/MDBB32/40/50/63/80/100/125Z SMC xilanh khí nén được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, với bore size 32~125mm, hành trình xilanh từ 25~1000mm, phù hợp với các cơ cấu nhỏ trong không gian hẹp, được ứng dụng trong công nghiệp tự động hóa.

Các mã sản phẩm MBB/MDBB32/40/50/63/80/100/12Z5 SMC: