MXH6-10Z-A96L | Xi lanh khí nén MXH6-10Z-A96L SMC | Air Cylinders MXH Series

MXH6-10Z-A96L | Xi lanh khí nén MXH6-10Z-A96L SMC | Air Cylinders MXH Series là tên gọi khác nhau của xi lanh thương hiệu SMC. Đây là loại xi lanh bàn trượt dòng MXH của SMC với nhiều mã sản phẩm, code khách nhau theo các thông số chung dưới đây: