MXH6-5Z| MXH6-10Z| MXH6-15Z SMC Xilanh bàn trượt MXH

MXH6-5Z| MXH6-10Z| MXH6-15Z SMC Xilanh bàn trượt MXH là dòng xilanh thuộc hãng với bore size 6, 10, 16, 20mm và hành trình từ 5~60mm, được sử dụng nhiều trong các cơ cấu dùng khí nén trong công nghiệp tự động hóa.

Thông số sản phẩm: