Nam châm phi 3 dài 1, 2, 3,4,5,6,7,8mm Nam châm đất hiếm

Nam châm phi 3 dài 1, 2, 3,4,5,6,7,8mm Nam châm đất hiếm loại đường kính nhỏ có lực hút mạnh, độ bền cao.