Nam châm phi 5 dài 1,1.5, 2,3,4,5,6,7,8mm Nam châm đất hiếm

Nam châm phi 5 dài 1,1.5, 2,3,4,5,6,7,8mm Nam châm đất hiếm loại đường kính nhỏ có lực hút mạnh, độ bền cao.