RS2H50/RS2H63/RS2H80-30/40DL/DM/BL/BM/TM/TL SMC xilanh chặn

RS2H50/RS2H63/RS2H80-30/40DL/DM/BL/BM/TM/TL SMC

– Ứng dụng của Xi lanh chặn nặng là ngăn chặn thiệt hại bằng cách giải phóng đòn bẩy bị khóa khi pallet đột ngột di chuyển lùi về phía sau.
– SMC RS2H có 03 kích thước trục ϕ50, ϕ63, ϕ80
– Hành trình của  RS2Hlà 30 mm(ϕ50, ϕ63), 40 mm (ϕ80)

Các mã sản phẩm RS2H50/RS2H63/RS2H80-30/40DL/DM/BL/BM/TM/TL SMC: