RSQB/RSDQB12/16/20/32/40/50-10/15/20/25/30DZ SMC xilanh khí nén

RSQB/RSDQB12/16/20/32/40/50-10/15/20/25/30DZ SMC xilanh khí nén được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, với bore size 12~50mm, hành trình xilanh từ 10~20mm, phù hợp với các cơ cấu nhỏ trong không gian hẹp, được ứng dụng trong công nghiệp tự động hóa.

Các mã sản phẩm RSQB/RSDQB12/16/20/32/40/50-10/15/20/25/30DZ SMC: