xilanh kẹp SRC25, SRC32, SRC40, SRC50, SRC63x90 R/L, ACKL25, ACKL32, ACKL40, ACKL50, ACKL63x90 Xilanh kẹp xoay 90 độ

SRC25, SRC32, SRC40, SRC50, SRC63x90 R/L, ACKL25, ACKL32, ACKL40, ACKL50, ACKL63x90 Xilanh kẹp xoay 90 độ, được sử dụng phổ biến trong ngành tự động hóa. Xilanh kẹp khí nén có cơ cấu kep tiêu chuẩn với khối xilanh gắn liền thân với cơ cấu kẹp đòn bẩy. Khi xilanh đi lên thì cơ cấu xoay kiểu 90 độ. (ký hiệu: R xoay phải, L xoay trái)