Vít đầu nhọn PA M1.4×2, M1.4×3, M1.4×4, M1.4×6, M1.4×8, M1.4×10

Vít đầu nhọn PA M1.4×2, M1.4×3, M1.4×4, M1.4×6, M1.4×8, M1.4×10 được sử dụng nhiều trong các linh kiện, chi tiết có kích thước nhỏ, vật liệu đa dạng Sus 304, Sus 201, thép đen, thép mạ kẽm: