Vít đầu nhọn PA M1.7×3, M1.7×4, M1.7×6, M1.7×8, M1.7×10

Vít đầu nhọn PA M1.7×3, M1.7×4, M1.7×6, M1.7×8, M1.7×10  được sử dụng nhiều trong các linh kiện, chi tiết có kích thước nhỏ, vật liệu đa dạng Sus 304, Sus 201, thép đen, thép mạ kẽm: