Vít đầu nhọn PA M1x2, M1x3, M1x4, M1x6, M1x8, M1x10

Vít đầu nhọn PA M1x2, M1x3, M1x4, M1x6, M1x8, M1x10 được sử dụng nhiều trong các linh kiện, chi tiết có kích thước nhỏ, vật liệu đa dạng Sus 304, Sus 201, thép đen, thép mạ kẽm: