Vít đầu nhọn PA M2x3, M2x4, M2x5, M2x6, M2x8, M2x10, M2x12, M2x14, M2x16, M2x18, M2x25, M2x30

Vít đầu nhọn PA M2x3, M2x4, M2x5, M2x6, M2x8, M2x10, M2x12, M2x14, M2x16, M2x18, M2x25, M2x30 được sử dụng nhiều trong các linh kiện, chi tiết có kích thước nhỏ, vật liệu đa dạng Sus 304, Sus 201, thép đen, thép mạ kẽm: