PISCO VTA|VTB|VPZ-W/EG-SET Bút hút chân không

VTA|VTB|VPZBút hút chân không PISCO thường được sử dụng trong việc tạo chân không, ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa như hút hàng, gắp hàng…