XI LANH KHÍ NÉN KIỂU ĐÒN BẨY JGL25, JGL32, JGL40, JGL50, JGL63

XI LANH KHÍ NÉN KIỂU ĐÒN BẢY JGL25, JGL32, JGL40, JGL50, JGL63 có kích thước bore size từ 25, 32, 40, 50, 63mm. Cấu trúc kẹp của xilanh dự trên nguyên lý đòn bẩy: