1010247 dispenser sealing ring VERMES/ Piezo valve sealing ring vòng chặn keo

1010247 dispenser sealing ring VERMES/ Piezo valve sealing ring vòng chặn keo

Công dụng: để làm bịt kín không cho keo tràn ra ngoài khi hoạt động