CQ2B25/CDQ2B25-5/10/15/20/25/30/35/40/45/50DMZ SMC xilanh khí nén

CQ2B25/CDQ2B25-5/10/15/20/25/30/35/40/45/50DMZ SMC xilanh khí nén, hãng sản xuất SMC, là dòng khí nén vuông có bore size từ 12, 16, 30, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100mm và hành trình từ 5~100mm, được ứng dụng nhiều trong công nghiệp tự động hóa.

CQ2B25/CDQ2B25-5/10/15/20/25/30/35/40/45/50DMZ SMC là loại xilanh 2 tác động, 1 trục pitton, bao gồm cả loại có sử dụng từ và không sử dụng từ

Các mã sản phẩm: