FUJI NXT head seal PH00991 PH00990 PH00992 PH00993 PH00994 vòng đệm kín

FUJI NXT head seal PH00991 PH00990 PH00992 PH00993 PH00994 vòng đệm kín

  • Brand: FUJI
  • Model: head seal
  • Place of Origin: Mainland China
  • Color classification: high-quality small