MXS8-10/20/30/40/50/75A/AT/AS SMC Xilanh bàn trượt MXS

MXS8-10/20/30/40/50/75A/AT/AS SMC Xilanh bàn trượt MXS là dòng xilanh thuộc hãng với bore size 6, 8, 12, 16, 20, 25mm và hành trình từ 10~50mm, được sử dụng nhiều trong các cơ cấu dùng khí nén trong công nghiệp tự động hóa.