PTL4, PTL6, PTL8, PTL10, PTL12-M5A/01/02/03/04A airtac van tiết lưu khí nén

PTL4, PTL6, PTL8, PTL10, PTL12-M5A/01/02/03/04A airtac van tiết lưu khí nén

PTL4-M5, PTL4-01A, PTL6-M5A, PTL6-01A, PTL6-02A, PTL6-03A, PTL8-01A, PTL8-02A, PTL8-03A, PTL10-01A, PTL10-02A, PTL10-03A, PTL10-04A, PTL12-03A, PTL12-04A airtac van tiết lưu khí nén

Thông số sản phẩm:

Danh mục: Từ khóa: