RSH20/RSH32-15/20DL/DM/BL/BM/TM/TL SMC xilanh khí nén stopper

RSH20/RSH32-15/20DL/DM/BL/BM/TM/TL SMC

– Ứng dụng của Xi lanh chặn nặng là ngăn chặn thiệt hại bằng cách giải phóng đòn bẩy bị khóa khi pallet đột ngột di chuyển lùi về phía sau.
– SMC RSH có 02 kích thước trục ϕ20, ϕ32
– Hành trình của  RS2Hlà 15mm( ϕ20), 20 mm (ϕ32)

Các mã sản phẩm RSH20/RSH32-15/20DL/DM/BL/BM/TM/TL SMC: