SBM9, SBML9, Con trượt, thanh trượt SBC korea

SBM9, SBML9, Con trượt, thanh trượt SBC korea được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực tự động hóa

Các mã sản phẩm: SBM7, SBML7, SBM9, SBML9, SBM12, SBML12, SBM15, SBML15

Hãng sản xuất: SBC Korea

Thông só sản phẩm con trượt SBM9, SBML9:

Danh mục: Từ khóa: ,