THK SRS9XM, SRS12M, SRS15M, SRS20M con trượt THK

THK SRS9XM, SRS12M, SRS15M, SRS20M con trượt THK

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Mã sản phẩm: THK SRS

2Model: SRS-M/SRS-N: SRS 9XM, SRS 9XN, SRS 12M, SRS 12N, SRS 15M, SRS 15N

                 SRS-WM/SRS-WN: SRS 9WM, SRS 9WN, SRS 12WM, SRS 12WN, SRS 15WM, SRS 15WN

3. Xuất xứ: Nhật Bản

Danh mục: Từ khóa: , , ,