TOHNICHI QL100N4, QL100N4-3/8, QL140N, QL200N4, QL280N-1/2, QL280N, QL420N CẦN SIẾT LỰC

3.350.000

TOHNICHI QL100N4, QL100N4-3/8, QL140N, QL200N4, QL280N-1/2, QL280N, QL420N CẦN SIẾT LỰC

Hãng : Tohnichi Torque wrench.

Xuất xứ Japan.

Đầu xiết : 1/2″ ( 12.7mm )

Dải lực : 20-100Nm

Độ chia : 1 Nm

Chiều dài : 335mm

Trọng lượng : 0.69kg