Tohnichi QSP25N3, QSP1.5N4, QSP3N4, QSP6N4, QSP12N4, QSP25N3-1/4m, QSP25N3-MH, QSP50N3, QSP50N3-MH

Tohnichi QSP25N3, QSP1.5N4, QSP3N4, QSP6N4, QSP12N4, QSP25N3-1/4m, QSP25N3-MH, QSP50N3, QSP50N3-MH cần xiết lực

Cần xiết lực Tohnichi QSP25N3, QSP1.5N4, QSP3N4, QSP6N4, QSP12N4, QSP25N3-1/4m, QSP25N3-MH, QSP50N3, QSP50N3-MH dòng sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu Tohnichi của Nhật, đây là một dạng cờ lê lực được sử dụng để siết chặt bulông với một giá trị lực nhất định. Sử dụng một giá trị mô-men xoắn sau khi thiết lập mô-men xoắn điều chỉnh cờ lê và mô-men xoắn thử. Phù hợp cho công việc bảo dưỡng, lắp ráp dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Tính năng Cờ lê lực Tohnichi QSP25N3, QSP1.5N4, QSP3N4, QSP6N4, QSP12N4, QSP25N3-1/4m, QSP25N3-MH, QSP50N3, QSP50N3-MH

  • Nếu không có một công cụ đặc biệt, Giá trị mô-men xoắn không thể tự điều chỉnh từ bên ngoài, mà phải có một công cụ đặc biệt (được bán riêng) để điều chỉnh, vì mô-men xoắn có thể được thay đổi nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.
  • Một tín hiệu âm thanh “Nhấp” rõ ràng được phát ra bằng cơ chế chuyển đổi nội bộ tín hiệu thắt chặt hoàn thành khi đạt đến mô-men xoắn thiết lập.
  • Đầu nhọn có 24 răng với phạm vi hoạt động 15 độ, cho phép sử dụng trong điều kiện làm việc giới hạn về không gian.