Ulvac WP-01, WP-02, WP-03, WP-16 cảm biến đo áp suất

Ulvac WP-01, WP-02, WP-03, WP-16 cảm biến đo áp suất 

cảm biến đo áp suất ULVAC WP-03 WP-02 WP-03, WP-16

Maker :ULVAC 

Made In Japan

cảm biến áp suất ULVAC Dùng Đo áp suất trong hệ thống bồn , đo áp suất trong hệ thống bơm chân không