ZP2-08ANN, ZP2-08ANS giác hút, đầu hút khí nén SMC

ZP2-08ANN, ZP2-08ANS giác hút, đầu hút khí nén SMC được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, vật liệu bao gồm các loại cao su NBR, silicone….

Các mã sản phảm khác: ZP2-11ANN, ZP2-11ANS, ZP2-11ANU, ZP2-11ANF, ZP2-08ANU, ZP2-08ANS

bảng tra thông số kích thước sản phẩm ZP2-08ANN, Zp2-08ANS: