Cảm biến METROL P08/P10/P12

Cảm biến METROL P08/P10/P12 độ nhạy cao, được sử dụng rộng rãi để do đạc.