CXSJM/CXSJL15/20/25/32-10/20/30/40/50/75/100 SMC xilanh khí nén dual rod

CXSJM/CXSJL15/20/25/32-10/20/30/40/50/75/100 SMC xilanh khí nén dual rod được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, với bore size 10mm, hành trình xilanh từ 10~75mm, phù hợp với các cơ cấu nhỏ trong không gian hẹp, được ứng dụng trong công nghiệp tự động hóa.

Các mã sản phẩm CXSJM/CXSJL15/20/25/32-10/20/30/40/50/75/100 SMC: