Nguồn COSEL KH SERIES

Nguồn COSEL KH SERIES KHEA30F-5,KHEA30F-5-C,KHEA30F-12,KHEA30F-12-C,KHEA30F-24-C,KHEA60F-12,KHEA60F-12-C,KHEA60F-24,KHEA60F-24-C,KHEA90F-12,KHEA90F-12-C,KHEA90F-24,KHEA90F-24-C,KHEA90F-24-CE,KHEA90F-24-E,KHEA120F-24,KHEA120F-24-C,KHEA120F-24-N2,KHEA240F-24,KHEA240F-24-C,KHEA240F-24-N2,KHEA480F-24,KHEA480F-24-C,KHEA480F-24-N2,KHNA30F-5,KHNA30F-5-C,KHNA30F-12,KHNA30F-12-C,KHNA30F-24-C,KHNA60F-12,KHNA60F-12-C,KHNA60F-24,KHNA60F-24-C,KHNA90F-12,KHNA90F-12-C,KHNA90F-24,KHNA90F-24-C,KHNA90F-24-CE,KHNA90F-24-E,KHNA120F-24,KHNA120F-24-C,KHNA120F-24-N2,KHNA240F-24-C,KHNA240F-24-N2,KHNA480F-24,KHNA480F-24-C,KHNA480F-24-N2  được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp do có nhiều ưu điểm về hiệu suất, công suất, bảo vệ quá tải.

Thông tin sản phẩm: