Nguồn COSEL PBA công suất 300W, 600W, 1000W, 1500W

Nguồn COSEL PBA công suất 300W, 600W, 1000W, 1500W, PBA300F, PBA600F, PBA1000F, PBA1500F, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp do có nhiều ưu điểm về hiệu suất, điệu áp gần mức 0V, bảo vệ quá tải, điện áp.