PDV8000 Piezo Jet Dispensing Valve Firing Pin Sealing Ring vòng chặn keo

PDV8000 Piezo Jet Dispensing Valve Firing Pin Sealing Ring vòng chặn keo

Công dụng: chặn keo tránh keo bị tràn ra ngoài

Danh mục: Từ khóa: