THK VR3-100X14Z (3100T) THK VR3-125X17Z (3125T) thanh trượt chéo

THK VR3-100X14Z (3100T) THK VR3-125X17Z (3125T) thanh trượt chéo

hãng sản xuất: THK

Mô tả: thanh trượt kép, 1 set gồm 2 thanh trượt

Danh mục: Từ khóa: ,