Vít đầu nhọn PA M1.5×2, M1.5×3, M1.5×4, M1.5×6, M1.5×8, M1.5×10

Vít đầu nhọn PA M1.5×2, M1.5×3, M1.5×4, M1.5×6, M1.5×8, M1.5×10 được sử dụng nhiều trong các linh kiện, chi tiết có kích thước nhỏ, vật liệu đa dạng Sus 304, Sus 201, thép đen, thép mạ kẽm: