PISCO VPSE-4/6/8/10/15/20/30/40-5/10/20/30-L Xilanh tạo hút chân không Vaccum cylinders

Xilanh tạo hút chân không PISCO Vaccum cylinders thường được sử dụng trong việc tạo chân không, ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa như hút hàng, gắp hàng…