ZSE40A/ISE40A series | Cảm biến áp suất, chân không SMC

SMC ZSE series –Cảm biến áp suất chân không 

Đặc điểm chung 

– Cảm biến áp suất chân không SMC ZSE series có thể sao chép giá trị cài đặt tới 10 cảm biến

– 3 cài đặt trong 3 bước.

– Cảm biến áp suất chân không SMC ZSE series có thêm giải áp suất chân không

– Cảm biến áp suất chân không SMC ZSE series mở rộng thêm dải áp suất cho áp suất dương đến áp suất chân không.

Thông số kỹ thuật