0RK1GN-C Động cơ ORIENTAL MOTOR

Tối ưu cho các ứng dụng có hoạt động chuyển tiếp / đảo ngược thường xuyên lặp lại
[Đặc trưng]
· Tương thích với điện áp trong nước.
· Có thể kết hợp với đầu bánh răng trục trực giao.
· Đầu bánh răng trục trực giao (loại trục rỗng và loại trục đặc) có thể được kết hợp với các động cơ có kích thước góc lắp là 80 mm và 90 mm.