AT JTAGICE3 AVR JTAGMK3 Trình gỡ lỗi/lập trình/giả lập ATMEL

AT JTAGICE3 AVR JTAGMK3 Trình gỡ lỗi/lập trình/giả lập ATMEL được sử dụng nhiều trong việc trong xử lý các vấn đề liên quan đến bo mạch điện tử: