ANDA/V-60012 V-70012 Firing pin sealing ring Jet valve dispenser sealing ring vòng chặn keo

ANDA/V-60012 V-70012 Firing pin sealing ring Jet valve dispenser sealing ring vòng chặn keo

Công dụng: bịt kín tránh làm keo tràn ra ngoài trong quá trình van hoạt động

Danh mục: Từ khóa: