Nam châm phi 1mm, Nam châm đất hiếm

Nam châm phi 1mm loại đường kính nhỏ có lực hút mạnh, độ bền cao, được ứng dụng nhiều trong công nghiệp lắp ráp