Nam châm phi 4 dài 1,1.5,2,3,4,5,6,7,8,9,10mm| Nam châm đất hiếm

Nam châm phi 4 dài 1,1.5,2,3,4,5,6,7,8,9,10mm| Nam châm đất hiếm loại đường kính nhỏ có lực hút mạnh, độ bền cao