Vít đầu nhọn PA M2.3×2, M2.3×3, M2.3×4, M2.3×6, M2.3×8, M2.3×10

Vít đầu nhọn PA M2.3×2, M2.3×3, M2.3×4, M2.3×6, M2.3×8, M2.3×10 được sử dụng nhiều trong các linh kiện, chi tiết có kích thước nhỏ, vật liệu đa dạng Sus 304, Sus 201, thép đen, thép mạ kẽm: