Nam châm phi 2 dài 1, 2, 3mm Nam châm đất hiếm

Nam châm phi 2 dài 1, 2, 3mm loại đường kính nhỏ có lực hút mạnh, độ bền cao.

Nam châm chịu nhiệt 2×1mm Nam châm chịu nhiệt 2×1mm hay được gọi là nam châm NdFeB, NIB, hoặc nam châm trắng bởi vì nó được cấu tạo chủ yếu của 32% Neodymium (Nd), 64% sắt (Fe), 1% Bo (B), và số lượng của một số vật liệu đất hiếm khác , chẳng hạn như Dy, Tb, Co, Nb, Ga, Al, Cu.

Danh mục: