Nam châm phi 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Nam châm phi 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 loại đường kính nhỏ có lực hút mạnh, độ bền cao.