Vít đầu nhọn PA M1.6×2, M1.6×3, M1.6×4, M1.6×6, M1.6×8, M1.6×10

Vít đầu nhọn PA M1.6×2, M1.6×3, M1.6×4, M1.6×6, M1.6×8, M1.6×10 được sử dụng nhiều trong các linh kiện, chi tiết có kích thước nhỏ, vật liệu đa dạng Sus 304, Sus 201, thép đen, thép mạ kẽm: